Reglement

Laten we er voor zorgen dat we zorgvuldig met elkaar, het park en de materialen omgaan.

Reglement voor gebruik buiten tennisbanen

 1. U dient zich voor het spelen te melden bij de receptie van het Racketcentrum (RCH) en uw lidmaatschapspas te tonen.
 2. Voor het betreden van het RCH verzoeken wij u vriendelijk uw schoeisel te ontdoen van gravel.
 3. Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de pas van een ander TCH-lid (Tennis Club Houten), het lidmaatschap is strikt persoonlijk.
 4. Verlies van de lidmaatschapspas dient u onmiddellijk bij TCH te melden.
 5. Het RCH of TCH behoud zich het recht de tennisbanen aan derden te verhuren, U wordt hierover van te voren over ingelicht door het RCH of TCH.
 6. TCH behoudt zich het recht het lidmaatschap op te zeggen, indien een lid zich niet aan de reglementen houdt. Dit is ter beoordeling aan het bestuur van TCH.
 7. U dient ten alle tijden de aanwijzingen van de groundsman en medewerkers van het RCH op te volgen.
 8. Fietsen dienen in de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst te worden.
 9. Honden zijn op het park toegestaan, mits aangelijnd.
 10. Op het gehele park dient fatsoenlijke kleding gedragen te worden.
 11. U kunt maximaal 7 dagen voor speeldatum reserveren.
 12. De speeltijden zijn van 9.00 uur t/m 23.00 uur (zaterdag t/m 18.00 uur).
 13. De baanindeling wordt geregeld door de medewerkers van het RCH.
 14. Er mag niet gespeeld worden met regen (of na regen) of onderhoud, dit is ter beoordeling aan de groundsman of medewerkers van het RCH.
 15. Indien de buitenbanen onspeelbaar zijn, kunnen TCH-leden kosteloos gebruik maken van de binnenbanen van RCH. Lees ook even onderstaande spelregel van de “regenoptie”!
 16. Eventuele andere oorzaken die het spelen verhinderen zullen door het RCH medegedeeld worden.
 17. De banen mogen alleen betreden worden met daarvoor bestemd schoeisel (geen grof profiel) en fatsoenlijke tenniskleding. Alleen met schoenen met lichte, niet afgevende zolen is het toegestaan om op de binnenbanen te spelen.
 18. Na het spelen is het verplicht de gehele baan zorgvuldig (volgens voorschrift aan het hek) met het sleepnet te slepen, de lijnen te vegen, de bezem en de singlepalen in de koker te plaatsen.
 19. Wanneer u ‘s-avonds als laatste de baan verlaat dient u dit te melden bij een medewerker van het RCH.
 20. Vanaf 23.00 zullen de buitenlampen gedoofd worden, u dient voor deze tijd de baan gesleept en de lijnen geveegd te hebben.
  Wij wensen u veel tennisplezier!

  De “regenoptie”
  * TCH-leden mogen, indien de buitenbanen onbespeelbaar zijn, gratis gebruik maken van de RCH binnen tennisbanen, (m.u.v. baan 5). Of de buitenbanen onbespeelbaar zijn, wordt beoordeeld door de groundsman en/of door de medewerkers van RCH.
  Dit geldt ook tijdens de competitie.
  *  Bovenstaande binnenbanen kunnen niet gereserveerd worden. Dus TCH-leden komen naar het RCH, zijn de buitenbanen niet bespeelbaar, dan kunt u naar binnen.
  *  Uiteraard kunnen TCH-leden net als andere gasten een binnenbaan reserveren, ze betalen dan echter de geldende baanhuur.