Lid worden en opzeggen

Inschrijven:
Lid worden bij TC Houten
Leuk, je bent van harte welkom! Mail inschrijfformulier en pasfoto (bestandstype jpeg/jpg, formaat tenminste 300×400 pixels, max. 500 kb) naar ledenadministratie@tennisclubhouten.nl. of lever inschrijfformulier en pasfoto  (3×4 cm) in een gesloten enveloppe t.a.v. de ledenadministratie in bij de receptie van RCH.

Tijdens de jaarlijkse A.L.V. van TC Houten worden de contributiebedragen vastgesteld.

TC Houten respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw gegevens.

Direct inschrijven 

Geen inschrijfgeld:
Nieuwe leden betalen geen inschrijfgeld !
Al onze lidmaatschappen lopen van 1 april tot 1 oktober en zijn inclusief lidmaatschap KNLTB (uitgezonderd het Zomerlidmaatschap).
We hanteren daarnaast een instroomtarief.
Word je in de loop van het seizoen lid van onze vereniging, dan betaal je een contributie naar rato. 

Introducé:
Vind je het leuk om een keer een familielid, vriend of collega te introduceren? Dat kan!
Als je een introducé meeneemt, dien je dit van tevoren even te melden aan de balie van Racket Centrum Houten! 

Opzeggen lidmaatschap:
Opzeggen van uw lidmaatschap dient schriftelijk of per mail te gebeuren en vóór 1 december door de ledenadministratie van TC Houten te zijn ontvangen.
Bij niet tijdig opzeggen, wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd voor een jaar.
U bent voor het nieuwe seizoen contributie verschuldigd.

(Conform artikel 6.2 en 6.7 van de Statuten van TC Houten).

Vragen?
Neem dan even contact op met ledenadministratie@tennisclubhouten.nl.