Tennis en Corona

Nogmaals aandacht voor de Corona-maatregelen

We roepen alle leden op de maatregelen te respecteren.


Houd afstand!

Geef elkaar de ruimte en mocht iemand het even vergeten, spreek elkaar er op aan. Primair om te voorkomen dat je zelf besmet raakt én dat een ander jou of iemand anders onnodig met Covid 19 besmet.

Laten we elkaar daarom helpen om ervoor te zorgen dat we allemaal in goede gezondheid kunnen (blijven) tennissen.