Competitie

Competitie

Deelname aan de voor- en najaarscompetitie van de KNLTB verloop via de competitieleider, te bereiken via [email protected].

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd;

 • Het maximale aantal teams wordt bepaald op basis van enerzijds het door TCH voor competitie beschikbaar gestelde aantal banen en anderzijds het door de KNLTB vereiste aantal banen per team.
 • Er kan individueel en als team worden aangemeld, elk team bestaat uit minimaal 6 spelers.
 • Er wordt aan de jeugd voorrang gegeven, tenzij er daardoor een te scheve verhouding tussen het aantal junioren- en seniorenteams ontstaat in vergelijking met het aantal geïnteresseerde junioren en senioren.
 • Het indelen van de teams gaat op basis van de speelsterkte van de teams.
 • De teams worden dusdanig samengesteld dat deze qua sterkte passen in de betreffende klasse. De resultaten van het voorgaande competitiejaar gelden hierbij als basis voor de verdeling van het komende jaar, wat betekent dat dezelfde klasses opnieuw worden aangevraagd. Indien nodig wordt promotie danwel degradatie naar een andere klasse aangevraagd voor deze teams.
 • Er wordt een goede balans nagestreefd tussen het aantal heren-, dames- en mixteams per speeldag.
 • Elk jaar wordt er een nieuwe indeling gemaakt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het feit dat in het voorgaande jaar competitie is gespeeld. Ook kunnen er geen rechten worden ontleend aan een teamsamenstelling of een klasseindeling van het voorgaande competitiejaar.
 • Geïnteresseerden die zich niet uiterlijk op de sluitingsdatum zelf hebben opgegeven, worden niet ingedeeld. Dit geldt ook in de situatie dat bijv. vijf personen allemaal een zesde persoon als gewenste teamgenoot noemen. Heeft deze zesde persoon zich niet zelf aangemeld, dan wordt hij/zij niet ingedeeld.
 • Geïnteresseerden die in een bepaald jaar niet zijn ingedeeld bij de VJC, krijgen voorrang bij de indeling van de VJC in het volgende jaar. Geïnteresseerden die in een bepaald jaar niet zijn ingedeeld bij de NJC, krijgen voorrang bij de indeling van de NJC in het volgende jaar. Deze voorrangsregelingen gelden niet voor geïnteresseerden die zich als reserve opgeven. Voorwaarde om voorrang te krijgen is dat er een team en klasse is waarbinnen deze persoon past. Het wel of niet spelen van VJC in een bepaald jaar heeft géén negatieve of positieve consequenties voor deelname aan de NJC in het komende jaar, en vice versa.
 • Bij de inschrijving bestaat de mogelijkheid een voorkeur voor een team en teamgenoten aan te geven. Dit biedt echter geen garanties, i.v.m. toepassing van alle andere uitgangspunten.
 • Geïnteresseerden worden op basis van hun voorkeur voor een speeldag en teamsoort over de teams verdeeld. Is het niet mogelijk aan de 1e voorkeur te voldoen, dan wordt gekeken naar de volgende voorkeur(en).
 • Als bovenstaande uitgangspunten zijn toegepast en er blijven nog plekken over in de indeling, dan worden die ingevuld op basis van de inschrijfdatum voor de competitie van de geïnteresseerden. Wie zich het eerst heeft ingeschreven wordt dan ingedeeld, mits het niveau van deze persoon past bij het team en de klasse.
 • Als een situatie ontstaat waarbij bovenstaande uitgangspunten niet afdoende blijken te zijn, dan houdt de competitieleider het recht voor om uitzonderingen te maken op bovenstaande uitgangspunten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 636 8488

Sportclub Houten

Pelmolen 7
3994 XX Houten

KVK-nummer

30223764