Reglementen en statuten

Huisregels

Tennisclub Houten maakt gebruik van de accommodatie van Sportclub Houten, de huisregels van Sportclub Houten zijn leidend.

Reglement gebruik tennisbanen

 1. U dient zich voor het spelen te melden bij de receptie van Sportclub Houten en op verzoek uw KNLTB pas te tonen.
 2. Voor het betreden van de buiten- en binnenbanen verzoeken wij u het daarvoor geschikte schoeisel te dragen, zulks ter beoordeling van de medewerkers van Sportclub Houten.
 3. Op het gehele park dient fatsoenlijke kleding gedragen te worden.
 4. U kunt maximaal 7 dagen voor speeldatum reserveren.
 5. De speeltijden zijn van 9.00 uur t/m 23.00 uur (zaterdag t/m 18.00 uur).
 6. De baanindeling wordt geregeld door de receptiemedewerkers van Sportclub Houten.
 7. Er mag niet gespeeld worden met regen (of na regen) of onderhoud, dit is ter beoordeling aan de medewerkers van Sportclub Houten.
 8. TCH-leden kunnen kosteloos gebruik maken van de binnenbanen.
 9. Na het spelen is het verplicht de gehele baan zorgvuldig met het sleepnet te slepen, de lijnen te vegen, de bezem en de singlepalen in de koker te plaatsen.
 10. Wanneer u ‘s-avonds als laatste de baan verlaat dient u dit te melden bij een receptiemedewerker van Sportclub Houten.
 11. Vanaf 23.00 zullen de buitenlampen gedoofd worden, u dient voor deze tijd de baan gesleept en de lijnen geveegd te hebben.
 12. U dient ten alle tijden de aanwijzingen van de medewerkers van De Sportclub Houten op te volgen.
 13. TCH behoudt zich het recht het lidmaatschap op te zeggen, indien een lid zich niet aan de reglementen houdt. Dit is ter beoordeling aan het bestuur van TCH.
 14. In gevallen waarin deze regels niet voorzien beslist Sportclub Houten. 

Statuten

Op dit moment zijn de statuten als gevolg van een koerswijziging van de KNLTB op advies voorgelegd ter beoordeling aan de KNLTB. Na goedkeuring zullen de statuten bij de eerstvolgende ALV worden toegelicht en vastgesteld.