Reglementen en statuten

Huisregels gebruik tennispark

 • Tennisclub Houten maakt gebruik van de accommodatie van Sportclub Houten, de huisregels van Sportclub Houten zijn leidend.
 • U dient zich voor het spelen te melden bij de receptie van Sportclub Houten en op verzoek uw KNLTB pas te tonen.
 • Voor het betreden van de buiten- en binnenbanen verzoeken wij u het daarvoor geschikte schoeisel te dragen, zulks ter beoordeling van de medewerkers van Sportclub Houten.
 • Op het gehele park dient fatsoenlijke kleding gedragen te worden.
 • U kunt maximaal 7 dagen voor speeldatum reserveren.
 • De speeltijden zijn van 9.00 uur t/m 23.00 uur (zaterdag t/m 18.00 uur).
 • De baanindeling wordt geregeld door de receptiemedewerkers van Sportclub Houten.
 • Er mag niet gespeeld worden met regen (of na regen) of onderhoud, dit is ter beoordeling aan de medewerkers van Sportclub Houten.
 • TCH-leden kunnen kosteloos gebruik maken van de binnenbanen tijdens het zomerseizoen (zie aanvullende voorwaarden hieronder).
 • Na het spelen is het verplicht de gehele baan zorgvuldig met het sleepnet te slepen, de lijnen te vegen, de bezem en de singlepalen in de koker te plaatsen.
 • Wanneer u ‘s avonds als laatste de baan verlaat dient u dit te melden bij een receptiemedewerker van Sportclub Houten.
 • Vanaf 23.00 uur zullen de buitenlampen gedoofd worden, u dient voor deze tijd de baan gesleept en de lijnen geveegd te hebben.
 • U dient ten alle tijden de aanwijzingen van de medewerkers van De Sportclub Houten op te volgen.

Voorwaarden gebruik binnenbanen tijdens zomerseizoen

Alle trainingen en leden van TCH mogen kosteloos uitwijken naar de indoor tennisbanen zodra de outdoor tennisbanen niet mogen/kunnen worden gebruikt. Deze mogen echter niet op voorhand al worden gereserveerd, dit om te voorkomen dat binnenbanen alvast “voor de zekerheid” onnodig worden vastgelegd. 
 
Omdat er minder indoor tennisbanen dan outdoor tennisbanen zijn wordt de volgende volgorde gehanteerd wie als eerste mag uitwijken:
 • Evenementen van Sportclub Houten krijgen voorrang, omdat deze vaak ver van te voren worden geboekt en organisaties ook bewust deze locatie uitkiezen voor hun evenement;
 • Trainers krijgen voorrang op TCH-leden en losse verhuur, omdat dit een voorwaarde is geweest om hun trainingen bij Tennisclub Houten en Sportclub Houten te geven en/of trainingen te volgen en trainers hiervan afhankelijk zijn voor hun inkomsten;
 • Competitiewedstrijden van TCH krijgen voorrang op vrij spelende leden en losse verhuur, dit omdat competities lastig zijn in te halen;
 • TCH-leden krijgen voorrang op losse verhuur. 

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De nieuwe statuten, zoals vastgesteld op de Ledenvergadering en goedgekeurd door de KNLTB, zijn op 17 mei 2022 gepasseerd bij de notaris. 

Statuten Tennisclub Houten

Huishoudelijk Reglement Tennisclub Houten

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 636 8488

Sportclub Houten

Pelmolen 7
3994 XX Houten

KVK-nummer

30223764