Opzegging lidmaatschap

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van uw lidmaatschap doet u schriftelijk of per mail tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. (conform artikel 10.2 Statuten Tennisclub Houten)

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven de contributie en de KNLTB afdracht over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. (artikel 10.7 Statuten Tennisclub Houten)

Concreet betekent bovenstaande dat opzegging gedaan moet worden voor 1 december. Als u niet tijdig opzegt, dan wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd voor een jaar, u bent dan voor het nieuwe seizoen contributie verschuldigd.

Opzeggingen kunnen worden gericht aan [email protected].  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 636 8488

Sportclub Houten

Pelmolen 7
3994 XX Houten

KVK-nummer

30223764